Loading ...

Riešenia

Nákupné centrá

Informačný systém Chastia FM a systém Chastia ONE poskytuje hotové a v praxi overené riešenie pre komplexnú technickú a ekonomickú správu nákupného centra.

Property management

Správa nájomných zmlúv
Systém Chastia FM umožňuje jednoduché generovanie a prípravu nájomných zmlúv na základe upraviteľných šablón dokumentov (kompatibilné s MS Word).

Hromadná fakturácia
Systém Chastia FM automatizuje a zjednodušuje hromadnú fakturáciu v celom nákupnom objekte. Umožňuje fakturovať akúkoľvek službu alebo energiu:

 • nájom (rent),
 • služby (service charges),
 • marketing,
 • energie,
 • obratové nájomné,
 • refakturácia,
 • vyúčtovanie.

Všetky typy dokumentov, faktúr je možné jednoducho a prehľadne zasielať aj elektronicky emailovou formou.

Systém taktiež podporuje akúkoľvek formu fakturácie podľa slovenskej a českej legislatívy:

 • zálohové faktúry,
 • splátkové kalendáre,
 • bežné faktúry,
 • vyúčtovacie faktúry,
 • dobropisy/ťarchopisy.

Samozrejmosťou je prepojenie na účtovné systémy – napr: SAP, ABRA, FEIS, Dynamics NAV, Dynamics AX, SPIN, a pod.

Sledovanie pohľadávok, upomienok

 • automatické sledovanie pohľadávok
 • automatické generovanie a zasielanie upomienok
 • automatický generovaný Debt report

Rozpočty – tvorba budgetov

 • príprava nákladových a výnosových rozpočtov
 • sledovanie čerpania rozpočtov.


Automatizovaný reporting

 • automatické generovanie Rent Roll a Tenancy schedule
 • prehľadné sledovanie čerpania rozpočtu v reálnom čase
 • prehľadné sledovanie pohľadávok
 • prehľad fakturácie, rozpočtu a pohľadávok v jednom reporte v reálnom čase
 • prehľadné porovnanie nákladov a výnosov
 • sledovanie finančných ukazovateľov

Facility management

 • Energetický management objektov
 • Plánovaná údržba (prehliadky, revízie, …)
 • Helpdesk – neplánovaná údržba
Významné

REFERENCIE

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb. Naši obchodníci Vám ju urobia priamo vo Vašej spoločnosti.