Loading ...

Konferencie

Spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. organizujú pravidelné dvojdňové odborné konferencie FM CAMP a Energy Camp.

FM CAMP

Hlavnou témou konferencie FM Camp sú prípadové štúdie a nové trendy v oblasti Facility a Property managementu na Slovensku. Konferencia FM Camp patrí medzi najväčšie konferencie v rámci Česka a Slovenska, organizovaná je v každom párnom roku.

ENERGY CAMP

Konferencia EnergyCamp je taktiež dvojdňovou odbornou konferenciou, ktorej hlavnou témou sú prezentácie nových, inovatívnych riešení v oblasti energetiky. Konferencia EnergyCamp je organizovaná v každom nepárnom roku.