Loading ...

Sme s vami na vašej ceste

Sme partnerom, o ktorého sa môžete oprieť

Aplikujeme správne riešenia vám na mieru

Pomáhame napĺňať vaše ciele

Nájdeme pre vás riešenia, ktoré vás posunú vpred

Poslaním našej spoločnosti je vyvíjať a ponúkať softvér a služby v oblasti grafických informačných systémov. Naším cieľom nie je iba dodávka softvéru. Pomáhame aj s jeho nasadením a uvedením do každodenného života v spoločnostiach.

Našou silnou stránkou sú veľké skúsenosti a úzka spolupráca s odborníkmi na technické zariadenia budov a líniové stavby, ktorí svojimi radami a pripomienkami pomáhajú naše programy po technickej stránke neustále zdokonaľovať.

CHASTIA bola založená rodinou Stanekovcov. Na rozvoji rodinného podniku sa podieľajú už tri jej generácie.

Našu spoločnosť nájdete v jej 4 pobočkách: v Českej republike v Prahe a na Slovensku v Bratislave, Košiciach a v Poprade.

Naša história

2010 – 2016

Založenie 3 pobočiek spoločnosti CHASTIA, s.r.o.

2013

Prvá medzinárodná odborná konferencia EnergyCamp alternovaná s konferenciou FM Camp.

2010

Posilnenie obchodného tímu a expanzia do zahraničia.

2004

Založenie spoločnosti CHASTIA s.r.o.

1997

Začiatok vývoja software Chastia FM, v tom čase pod názvom Galileo.

1994

Založenie spoločnosti TERMOKLIMA, dnes naša dcérska spoločnosť.

Náš Tím

Igor Stanek

spoluzakladateľ, konateľ a software architekt

Zodpovedný za riadenie spoločnosti, obchodné aktivity a vývoj software.

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu ČVUT v Prahe, pôsobil ako Microsoft Student Partner a v rokoch 2006-2016 bol ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional za oblasť vývoja software.

Ján Stanek

spoluzakladateľ, konateľ a autor myšlienky

Zodpovedný za riadenie spoločnosti a energetické poradenstvo.

Od roku 1994 konateľom a vedúcim projektantom v spoločnosti TERMOKLIMA s.r.o. pre projektovanie TZB s orientáciou najmä na centrálne zásobovanie teplom. Metodicky sa podieľa na vývoji software Chastia FM.

  Michal Hovančák

  prevádzkový riaditeľ

  Zodpovedný za prevádzku spoločnosti CHASTIA s.r.o.

  Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave. Pred nástupom do CHASTIE pracoval 10 rokov v spoločnosti Maspex Slovakia Trade s. r. o.. Od roku 2022 má na starosti prevádzku spoločnosti.

   Gabriel Oravec

   projektový manažér / konzultant

   Nasadzovanie software a zákaznícka podpora

   Ukončil štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. V spoločnosti Dalkia a.s. pracoval na pozícii energetik. Od roku 2011 je súčasťou tímu CHASTIA. V rámci nášho tímu má veľké skúsenosti v oblasti energetiky.

   Lenka Nosková

   obchodná riaditeľka

   Zodpovedná za obchodné aktivity CHASTIE CZ

   Vyštudovala Univerzitu Nancy II vo Francúzsku, odbor administratíva a manažment. V predchádzajúcich zamestnaniach pôsobila na pozíciách International Corporate Account Manager a Senior Property Manager. V CHASTII CZ pôsobí od roku 2022.

    Pavel Sanitrník

    PROJEKTOVÝ MANAŽÉR / KONZULTANT

    Nasadzovanie software a zákaznícka podpora

    Vyštudoval Strednú školu-Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži, odbor: Slaboprúdová elektrotechnika. S Chastiou FM pracuje od roku 2010 so zameraním na oblasť Property manažmentu. Od roku 2017 je súčasťou tímu Chastia.

     Marek Pavličko

     PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PLATFORMY eIoT

     Riešenie smart-monitoringu s komplexným energetickým manažmentom.

     Počas štúdia na fakulte FEI TU začal zbierať skúsenosti v oblasti telekomunikačných sietí. Ako projektový manažér má zodpovednosť za projekt eIoT, ktorého cieľom je vzdialený smart-monitoring s komplexným energetickým manažmentom.

      Tomáš Polák

      projektový manažér / konzultant

      Nasadzovanie software a zákaznícka podpora

      Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave, odbor: Nízkopotenciálna energetika. Pracoval pre spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti energetiky a správy nehnuteľností, kde sa venoval implementácii Chastie a termovíznym meraniam.

       Mária Oravcová

       technická podpora / konzultant

       Zodpovedná za komunikáciu so zákazníkmi

       Vyštudovala Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií v Košiciach. Pracovala pre spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti Property a FM managementu. Od roku 2020 je súčasťou tímu Chastia.

        Norbert Hudáček

        junior konzultant

        Nasadzovanie software a zákaznícka podpora

        Ukončil štúdium Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor technické zariadenia budov. V CHASTII, s.r.o., pôsobí od roku 2021 a zameriava sa na oblasť energetického manažmentu.

         Lukáš Gorlický

         junior konzultant

         Nasadzovanie software a zákaznícka podpora

         Je absolventom SPŠ. Od roku 2012 pracoval pre developerskú firmu, kde mal na starosti komunikáciu s nájomcami, technickú správu jednotlivých budov, chod informačných systémov a údržbu výpočtovej techniky. V CHASTII pôsobí od roku 2021

          Katarína Korenková

          junior konzultant

          Nasadzovanie software a zákaznícka podpora

          Vyštudovala Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. Posledných 9 rokov pôsobila na pozícii školiteľky v oblasti produktov, mäkkých zručností a administrácii e-learningu v poisťovníctve. V CHASTII pôsobí od roku 2022.