Loading ...

Zaveďte poriadok a šetrite náklady!

Komplexný prehľad o stave majetku

Kvalitné riadenie procesov údržby

Efektívny energetický manažment

Vyhnite sa zvýšeným nákladom!

Každý priemyselný podnik potrebuje mať dôkladný prehľad o stave svojho hnuteľného a nehnuteľného majetku. Pri podnikoch je obzvlášť dôležité disponovať aktuálnymi informáciami o technickom stave najmä vyhradených technických zariadení (VTZ). So správnymi a komplexnými informáciami  budú pravidelné servisné činnosti nielen VTZ urobené a zabezpečené načas. Podnik sa vie vyhnúť pokutám za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity elektrickej energie a maximálneho denného množstva spotrebovaného plynu, zvýšeným nákladom za spotrebované energie a aj prípadným nehodám a ohrozeniu zdravia pracovníkov, súvisiacich so zlým technickým stavom zariadení. 

Informačný systém Chastia FM a systém Chastia ONE poskytujú hotové a v praxi overené riešenia pre efektívnu správu výrobných hál, administratívnych priestorov a technických zariadení. 

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť.  

Benefity, ktoré oceníte

Rýchly a prehľadný prístup
k informáciám

Centrálna databáza dokumentov, s prístupom pre všetky oprávnené osoby, umožňuje mať priame a rýchle informácie.

Centralizované a automatizované riadenie údržby

Všetky údaje uložené v prehľadnej podobe v jednej databáze, dostupné odkiaľkoľvek sú jedným z predpokladov pre kvalitné a rýchle riadenie údržby.

Efektívny energetický manažment

Softvér je silným nástrojom, ktorý umožňuje rýchlo a správne analyzovať hospodárenie s energiami a vyhodnocovať energetickú efektívnosť prevádzky.

Integrovaný prehliadač CAD výkresovej dokumentácie

Umiestnenie všetkých potrebných objektov a zariadení znázornené v grafickej podobe uľahčuje orientáciu v každodennej prevádzke.

naši zákazníci

Naše skúsenosti
v číslach
 

10rokov skúseností v segmente

1000000 m2 spravovanej plochy

100000 zaevidovaných požiadaviek

Softvér ponúkajúci riešenia pre mnohé oblasti

Softvér Chastia FM a Chastia ONE prinášajú riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje grafický informačný systém budovať postupne.

Pasportizácia majetku

Softvér umožňuje viesť detailnú centrálnu evidenciu vybratých objektov a zariadení, s možnosťou ich grafického znázornenia. 

Centralizovaná správa dokumentov

Dokumenty potrebné pre činnosť spoločnosti môžete mať uložené prehľadne v jednej databáze, s prístupom pre všetky oprávnené osoby a z ľubovoľného miesta v informačnom systéme Chastia.

Riadenie údržby

Softvér rieši plánovanú údržbu na základe predpisov a vyhlášok, aj neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej aplikácie Chastia ONE.

Technická podpora

Chastia ONE a jeho modul Helpdesk vám ponúkajú možnosť nahlasovať požiadavky pomocou webového rozhrania.

Evidencia a rozpočítavanie spotrieb energií

Softvér dáva možnosť sledovať a evidovať všetky energie a služby na vstupe a tiež rozpočítavať náklady za energie a služby za jednotlivé priestory a budovy na výstupe.

Energetický manažment

Implementáciou tohto softvéru získate silný nástroj na vyhodnocovanie a tvorbu kvalitných analýz v oblasti spotrieb energií za jednotlivé budovy a technické zariadenia.

Referencie

Vaše ďalšie kroky

Dohodnite si konzultáciu s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako v súčasnosti fungujú procesy vo vašej spoločnosti. 

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete. 

Nasadíme softvér Chastia, vďaka ktorému získate komplexný prehľad o majetku a ušetríte náklady.

Priemyselný podnik, ktorý chce rásť, potrebuje mať kvalitný informačný systém

Tí, ktorí chcú byť úspešní, hľadajú riešenia, ako zefektívniť chod svojho podniku. V CHASTII vieme, že kvalitný informačný systém dokáže v priemyselných podnikoch zrýchliť a zjednodušiť mnohé procesy. Nedostatočný prehľad o stave majetku môže zvyšovať nároky na prácu zamestnancov a zapríčiniť rôzne nepredvídané výdavky. Zle nastavené informačné procesy môžu byť príčinou, že podnik prekračuje stanovené kapacity pri odbere elektrickej energie a plynu, plytvá energiami a zvyšuje tak náklady spoločnosti. Oneskorené servisné prehliadky výrobných zariadení ohrozujú bezpečnosť osôb využívajúcich dané zariadenia.  

Informačný systém Chastia prináša do fungovania priemyselných podnikov poriadok, prehľadnosť a jednoduchosť pri spracovávaní informácií, úsporu práce, optimálnejšie využitie pracovného času zamestnancov, lepší prehľad o technickom stave zariadení. Dôležitou súčasťou systému je aj energetický manažment, ktorý napomáha k efektívnejšej spotrebe energií. Implementácia informačného systému Chastia povedie k zrýchleniu procesov a v konečnom dôsledku k úspore nákladov a zvýšeniu zisku spoločnosti.