Loading ...

Správa dokumentov

Chastia FM umožňuje centralizovanú správu všetkých dokumentov potrebných pre činnosť spoločnosti.

Dokumenty sa pripájajú ku každému objektu informačného systému (objekt IS) a sú prístupné z ľubovoľného miesta v Chastii FM jednoduchým kliknutím na daný objekt IS.

Typickými príkladmi dokumentov môžu byť:

 • mapy,
 • listy vlastníctva, parcely, nehnuteľnosti,
 • technické výkresy (napr. archív projektovej dokumentácie),
 • elektronické dokumenty – textové, tabuľkové, fotodokumentácia a podobne,
 • energetické certifikáty budov,
 • revízne správy,
 • technická dokumentácia zariadení od výrobcov zariadení,
 • zmluvy a dodatky k zmluvám,
 • faktúry,
 • korešpondencia,
 • atď.

Dokumenty sa do centrálneho úložiska dokumentov môžu zadávať ručne – spravidla cez daný profesný modul alebo plne automaticky (napr. zmluvy, faktúry, revízne správy…).

Výhodou centralizovaného skladu dokumentov je zaistenie diferencovaného prístupu k dokumentom, zabezpečenie dokumentov proti neoprávneným zmenám a mazaniu.