Loading ...

SPRÁVA DOKUMENTů

Chastia FM umožňuje centralizovanou správu všech dokumentů potřebných pro činnost společnosti.

Dokumenty se připojují ke každému objektu informačního systému (objekt IS) a jsou přístupné z libovolného místa v Chastii FM jednoduchým kliknutím na daný objekt IS.

Typickými příklady dokumentů mohou být:

 • mapy,
 • listy vlastnictví, parcely, nemovitostit,
 • technické výkresy (např. archiv projektové dokumentace),
 • elektronické dokumenty – textové, tabulkové, fotodokumentace a podobně,
 • energetické certifikáty budov,
 • revizní zprávy,
 • technická dokumentace zařízení od výrobců zařízení,
 • smlouvy a dodatky ke smlouvám,
 • faktury,
 • korespondence,
 • atd.

Dokumenty se do centrálního úložiště dokumentů mohou zadávat ručně – zpravidla přes daný profesní modul, anebo plně automaticky (např. smlouvy, faktury, revizní zprávy…)

Výhodou centralizovaného skladu dokumentů je zajištění diferencovaného přístupu k dokumentům, zabezpečení dokumentů proti neoprávněným změnám a smazání.