Loading ...

Řízení nákupního centra efektivně a s přehledem!

Zaveďte pořádek do správy nájemních smluv

Zrychlete fakturační činnosti

Zefektivněte údržbu a energetický management

Vyhněte se nepřehledným a složitým procesům

Administrativní a ekonomické činnosti související s řízením nákupního centra jsou nyní pracné a časově náročné. Přípravy faktur, rozpočtů, různých reportů, stejně jako i technická správa potřebují vycházet z přehledných dat, aby tyto činnosti nebyly zbytečně komplikované a pomalé.  Při sledování spotřeb energií a jejich rozúčtovávání chybí jednoduchost, lepší přehlednost a automatizace úkonů.  

Informační systém Chastia poskytuje hotové a v praxi ověřené řešení pro komplexní technickou a ekonomickou správu nákupního centra. 

 Zjistěte, co pro vás můžeme udělat. 

Benefity, s kterými porostete

automatizované procesy

Díky automatizaci procesů si se softwareem Chastia můžete zjednodušit přípravy smluv, fakturaci, tvorbu rozpočtů.

Přehledný reporting

Systém vám umožní přehledně sledovat všechny potřebné ukazatele a vytvářet spolehlivé reporty.

Efektivní správa majetku

Do procesů řízení údržby – plánované, preventivní i neplánované software Chastia přináší efektivní řešení.

naši zákazníci

Naše zkušenosti
v č
íslech
 

16let zkušeností v oboru

300000 m2 spravovaných obchodních ploch

2000spravovaných obchodních provozů

Software nabízející řešení pro mnoho oblastí

Software Chastia přináší řešení do mnoha oblastí. Software je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém rozvíjet postupně.

Jednoduchá příprava a evidence nájemních smluv

Systém Chastia umožňuje jednoduché generování a přípravu nájemních smluv na základě definovatelných šablon dokumentů kompatibilních s MS Word.

Hromadná fakturace

Software zjednodušuje hromadnou fakturaci v celém nákupním centru. Umožňuje fakturovat jakoukoliv službu anebo energii, přičemž podporuje různé formy fakturace podle slovenské a české legislativy.

Rozpočítávání provozních nákladů

Chastia poskytuje řešení jako efektivní měsíční i roční rozpočítávání nákladů za jednotlivé provozy nákupního centra.

Tvorba rozpočtů

Software umožňuje tvořit různé varianty nákladových a výnosových částí rozpočtů.

Automatizovaný reporting

Systém Chastia dává možnosti jak získat přehledné porovnání nákladů a výnosů, v reálném čase a v jednom reportu sledovat čerpání rozpočtu, stav fakturací a pohledávek.

Řízení údržby

Software poskytuje spolehlivé podklady pro plánovanou údržbu na základě předpisů a vyhlášek a prostřednictvím webové aplikace Chastia ONE i pro neplánovanou údržbu.

Helpdesk a klientská zóna

Řešení CHASTIE poskytuje možnost nájemcům provozů nahlašovat požadavky na údržbu a opravy pomocí webového rozhraní.

Energetický management

Kvalitní reporty jsou pro vedení nákupního centra základem pro správné rozhodnutí při řízení provozu.

reference

Vaše další kroky

Dohodněte si setkání s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak fungují vaše současné procesy a jaká máte očekávání.

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme software Chastia a vy tak zefektivníte řídící procesy nákupního centra.

Podpořte rozvoj společnosti novým softwarem

Pokud by administrativa spojená s nájemními vztahy byla příliš složitá a pomalá, představovala by pro řízení nákupního centra zvýšené nároky na práci a čas. Málo přehledná evidence bez jednotné informační databáze by mohla zpomalovat procesy v technické i ekonomické oblasti, vést k nepřesným údajům, což se může nepříjemně odrazit při plánování a tvorbě rozpočtů. To všechno může mít vliv na vyšší finanční náklady.  

Informační systém Chastia přináší do technického a ekonomického řízení nákupního centra úsporu práce, optimálnější využití pracovního času zaměstnanců, snižování chybovosti. Systém umožní lepší přehled v evidenčních činnostech, rychlejší řešení administrativních záležitostí a procesů údržby. Pro každé nákupní centrum to v závěru může znamenat úsporu nákladů a zvýšení zisku.