Loading ...

Řešení

NÁKUPNÍ CENTRA

Informační systém Chastia FM a systém Chastia ONE poskytuje hotové a v praxi ověřené řešení pro komplexní technickou a ekonomickou správu nákupního centra.

Property management

Správa nájemních smluv
Systém Chastia FM umožňuje jednoduché generování a přípravu nájemních smluv na základě upravitelných šablon dokumentů (kompatibilních s MS Word).

Hromadná fakturace
Systém Chastia FM automatizuje a zjednodušuje hromadnou fakturaci v celém nákupním centru. Umožňuje fakturovat jakoukoliv službu anebo energii:

 • nájem (rent),
 • služby (service charges),
 • marketing,
 • energie,
 • obratové nájemné,
 • přefakturace,
 • vyúčtování.

Všechny typy dokumentů, faktur je možné jednoduše a přehledně zasílat i elektronicky emailovou formou.

Systém taktéž podporuje jakoukoliv formu fakturace podle slovenské a české legislativy:

 • zálohové faktury,
 • splátkové kalendáře,
 • běžné faktury,
 • vyúčtovací faktury,
 • dobropisy/opravná faktura.

Samozřejmostí je propojení na účetní systémy – např: SAP, ABRA, FEIS, Dynamics NAV, Dynamics AX, SPIN, apod.

Sledovaní pohledávek, upomínky

 • automatické sledování pohledávek,
 • automatické generování a zasílání upomínek,
 • automaticky generovaný Přehled pohledávek/Debt report.

Rozpočty – tvorba budgetů

 • příprava nákladových a výnosových rozpočtů
 • sledování čerpání rozpočtů


Automatizovaný reporting

 • automatické generování Přehled nájemců/Rent Roll a Tenancy schedule,
 • přehledné sledování čerpání rozpočtu v reálném čase,
 • přehledné sledování pohledávek,
 • přehled fakturace, rozpočtu a pohledávek v jednom reportu v reálném čase,
 • přehledné porovnání nákladů a výnosů,
 • sledování finančních ukazovatelů.

Facility management

 • Energetický management objektů
 • Plánovaná údržba (prohlídky, revize, …)
 • Helpdesk – neplánovaná údržba
Významné

REFERENCE

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby? Vyplňte formulář a objednejte si od nás prezentaci našich služeb, naši obchodníci Vám ji připraví přímo ve Vaší společnosti.