Loading ...

Majetek a údržba
pod kontrolou!

Komplexní přehled o stavu majetku

Kvalitní řízení procesů údržby

Efektivní energetický management

Vyhněte se zvýšeným nákladům!

Každý logistický park potřebuje mít dokonalý přehled o stavu svých objektů. Velmi důležité je také, aby disponoval aktuálními informacemi o technickém stavu zejména vyhrazených technických zařízení (VTZ). Se správnými informacemi tak mohou být pravidelné servisní činnosti, nejen na VTZ, vykonány včas. Logistický park se s komplexní a přehlednou databází údajů může vyhnout: pokutám za překročení maximální rezervované kapacity elektrické energie, zvýšeným nákladům za spotřebované energie a i případným nehodám a ohrožení zdraví pracovníků, souvisejících se špatným technickým stavem zařízení. 

Informační systém Chastia poskytuje hotové a v praxi ověřené řešení pro efektivní správu technických zařízení, i celých logistických center. 

Zjistěte, co pro vás můžeme udělat.

Výhody, které zjednoduší vaši práci

Rychlý a přehledný přístup
k informacím

Centrální databáze dokumentů umožňuje, aby se všechny oprávněné osoby dostaly k potřebným datům z jakéhokoliv místa a v jakémkoliv čase.

Integrovaný prohlížeč CAD výkresové dokumentace

Grafická podoba umístění všech objektů a zařízení v logistickém parku ulehčuje orientaci v každodenním provozu.

Centralizované řízení údržby

Všechny údaje jsou uložené v přehledné podobě v jedné databázi. Řízení údržby budete mít pod kontrolou. Údržba bude vykonaná včas a neunikne vám ani žádný termín naplánovaných revizí.

Efektivní energetický management

Software od CHASTIE vám pomůže, aby provoz vašeho logistického parku byl energeticky efektivní.

naši zákazníci

Naše zkušenosti
v č
íslech 
 

25let na trhu

90 klientů využívajících naše služby

10000 spravovaných objektů

Software s řešeními pro mnoho oblastí

Software Chastia FM a jeho webová aplikace Chastia ONE přinášejí řešení do mnoha oblastí. Software je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém rozvíjet postupně.

Pasportizace majetku

Software umožňuje vést detailní centrální evidenci vámi vybraných objektů a zařízení, s možností jejich grafického znázornění.

Centralizovaná správa dokumentů

Dokumenty potřebné pro činnost společnosti můžete mít uložené přehledně v jedné databázi, s přístupem pro všechny oprávněné osoby a z libovolného místa v informačním systému Chastia.

Řízení údržby

Software řeší plánovanou údržbu na základě předpisů a vyhlášek i neplánovanou údržbu prostřednictvím webové aplikace Chastia ONE.

Technická podpora

Chastia ONE a jeho modul Helpdesk vám nabízejí možnost nahlašovat požadavky pomocí webového rozhraní.

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií

Software nabízí možnost sledovat a evidovat všechny energie a služby na vstupu a také rozpočítávat náklady za energie a služby na výstupu, v rámci jednotlivých prostor a budov.

Energetický management

Implementací tohoto softwaru získáte silný nástroj na vyhodnocování a tvorbu kvalitních analýz v oblasti spotřeb energií za jednotlivé budovy a technická zařízení.

Reference

Vaše další kroky

Dohodněte si setkání s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak fungují vaše současné procesy a také jaká máte očekávání.

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme software Chastia a vy získáte komplexní přehled o svém majetku.

S kvalitním informačním systémem zrychlíte a zpřehledníte procesy.

Kvalitní informační systém dokáže v logistických parcích zrychlit a zjednodušit mnohé procesy. Nedostatečný přehled o stavu majetku může zvyšovat nároky na práci zaměstnanců a zapříčinit různé nepředvídané výdaje. Špatně nastavené informační procesy mohou být příčinou, že se překračují stanovené kapacity při odběru elektrické energie a zvyšují se tak náklady společnosti. Opožděné servisní prohlídky zařízení mohou představovat riziko pro bezpečnost osob využívajících dané zařízení.  

Informační systém Chastia přináší do provozu logistických parků pořádek, přehlednost a jednoduchost při zpracovávání informací, úsporu práce, optimálnější využití pracovního času technických pracovníků, lepší přehled o technickém stavu zařízení. Důležitou součástí systému je i energetický management, který napomáhá k efektivnější spotřebě energie. Implementace informačního systému Chastia povede ke zrychlení procesů a v konečném důsledku k úspoře nákladů a zvýšení zisku společnosti.