Loading ...

Řešení

TEPLÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

Grafický informační systém Chastia FM je prvním moderním a opravdu komplexním řešením problematiky pro výrobce a distributory tepla a jiných energií.

Pasport

Chastia FM řeší detailní pasportizaci majetku společnosti. Počet typů evidovaných objektů, zařízení není omezený, je plně pod kontrolou uživatele.

Dokumentace

Chastia FM umožňuje centralizovanou správu všech dokumentů potřebných pro činnost společnosti.

EVIDENCE A ROZPOČÍTÁVÁNÍ SPOTŘEB ENERGIÍ

Evidenci a rozpočítávání spotřeb energií představuje jednu z nejdůležitějších činností výrobců a distributorů tepla. Řešení této problematiky v Chastii FM je velmi komplexní a uživatelsky příjemné.

Energetický manažment

Pro výrobce a distributory tepla je velmi důležité sledování efektivnosti výroby tepla a hospodárnost při jeho distribuci koncovým zákazníkům. Z tohoto důvodu Chastia FM disponuje silným nástrojem pro podporu vyhodnocování a analýz v oblasti výroby, distribuce i spotřeb energií u koncových zákazníků.

SMLOUVY A FAKTURY

Chastia FM řeší evidenci smluv, jejich dodatků, příloh na prodej energií a automatické generování faktur.

ŘÍZENÍ ÚDRŽBY

Řízení procesů údržby je neoddělitelnou součástí provozu tepelných zařízení. Chastia FM řeší jednak plánovanou údržbu (prohlídky a revize, preventivní údržba, plánovaná údržba podle předpisů výrobců zařízení anebo podle vlastních předpisů) a jednak neplánovanou údržbu prostřednictvím webové nadstavby Chastia ONE.

Helpdesk a klientska zóna

Správcovské společnosti mají možnost poskytnout webový přístup do systému Chastia ONE a tím poskytnout svým klientům jednoduchý nástroj na sběr požadavků na údržbu.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby? Vyplňte formulář a objednejte si od nás prezentaci našich služeb, naši obchodníci Vám ji připraví přímo ve Vaší společnosti.