Loading ...

Dosahujte efektivní výroby tepla!

Vysoká efektivita při výrobě a distribuci tepla

Komplexní přehled o technickém stavu tepelného hospodářství

Centralizace a zpřehlednění ekonomických činností

Vyhněte se neefektivní výrobě tepla!

Každá teplárenská společnost se chce vyhnou neefektivní a nehospodárné výrobě a distribuci tepla zákazníkům. 

Teplárenské společnosti disponují širokou škálou technologických zařízení, u kterých by evidence neměla být povrchní a nedostatečně přehledná 

Rozpočítávání spotřebované energie a příprava fakturace mohou být nejednou složité, časově náročné a vyžadující si komplexnější a uživatelsky příjemnější přístup.  

Grafický informační systém Chastia je prvním moderním a skutečně komplexním řešením problematiky pro výrobce a distributory tepla a jiných médií. 

Zjistěte, co pro vás můžeme udělat. 

Výhody, které vám pomohou růst

Přehledná evidence o výrobě a distribuci energie

Řešení Chastia umožňuje získat souhrnné informace o datech důležitých pro bezproblémový a efektivní chod tepelného hospodářství.

Rozsáhlý energetický management

Software je silným nástrojem, který umožňuje manažerům rychle a správně vyhodnocovat energetickou efektivnost provozu a analyzovat hospodaření s energiemi.

Centralizované a automatizované řízení údržby

Všechny údaje potřebné pro kvalitní a rychlé řízení údržby jsou uložené v jedné databázi, v přehledné podobě a dostupné odkudkoliv.

Ucelená ekonomická agenda

Systém zjednodušuje a zpřehledňuje ekonomické činnosti společnosti. Pomáhá získat komplexní pohled na ekonomiku výroby a distribuci tepla.

Naše zkušenosti v číslech 

30tepelných hospodářství

15 let zkušeností v oboru energetiky

10000 faktur za energie vystavených měsíčně

Řešení pro mnoho oblastí

Software Chastia FM a jeho aplikace Chastia ONE přinášejí řešení do mnoha oblastí. Software je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém rozvíjet postupně.

Pasportizace majetku

Software umožňuje vést detailní centrální evidenci vámi vybraných objektů a zařízení, s možností jejich grafického znázornění.

Centralizovaná správa dokumentů

Dokumenty potřebné pro činnost společnosti můžete mít uložené přehledně v jedné databázi a s přístupem pro všechny oprávněné osoby.

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií

Software vám umožní evidovat různé parametry pro odběrné, měřící místa a následně tyto údaje zpracovávat.

Energetický management

Systém vytváří přehledné analýzy, porovnání a reporty potřebné pro správné rozhodnutí při řízení provozu.

Smlouvy a faktury

Chastia řeší evidenci smluv, jejich dodatky a přílohy, generuje faktury za média a služby, hromadnou korespondenci a umožňuje sledování pohledávek.

Řízení údržby

Software řeší plánovanou údržbu na základě předpisů a vyhlášek, aj neplánovanou údržbu prostřednictvím webové aplikace Chastia ONE.

Helpdesk a klientská zóna

Naše řešení vám nabízí možnost nahlašovat požadavky pomocí webového rozhraní a umožňuje také přístup k údajům o odběrných místech a odběratelích.

reference

Vaše další kroky

.Dohodněte si konzultaci s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak v současnosti fungují procesy ve vaší společnosti.

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme software Chastia a vy tak zefektivníte firemní procesy.

Chcete se posunout vpřed? Inovujte!

Pro každou teplárenskou společnost je důležité, aby dokázala vyrábět teplo a distribuovat ho mezi zákazníky efektivně.  

Neefektivní výroba tepla vede ke snižování zisků, případně ke ztrátám. V případě nedodržení legislativních požadavků při údržbě technologických zařízení společnosti hrozí pokuty. Ekonomická agenda je někdy příliš nepřehledná a zabírá zaměstnancům mnoho času.  

Informační systém Chastia přináší do fungování teplárenských společností přehlednost a jednoduchost při zpracovávání informací, úsporu práce, optimálnější využití pracovního času zaměstnanců, lepší přehled o technickém stavů zařízení. Důležitou součástí systému je i energetický management, který napomáhá k efektivnější výrobě tepla. Všechny tyto přínosy povedou k zrychlení procesů a v konečném důsledku k úspoře nákladů a zvýšení zisku společnosti.