Loading ...

Dosáhněte efektivní správy administrativního objektu!

Rychlý přehled o majetku společnosti 

Efektivní evidenční činnosti 

Všechny dokumenty na jednom místě 

Získejte ověřené řešení

Mnohé správcovské a administrativní činnosti nejednou zabírají příliš mnoho času 

Různé typy informací a dokumentů souvisejících se správou administrativních objektů je potřebné vyhledávat na vícero místech. Evidenčním činnostem chybí jednotná metodika. Získávání údajů o skladbě majetku, o budovách, zařízeních, smlouvách je zbytečně komplikované a neefektivní. 

Informační systém Chastia poskytuje hotové a v praxi ověřené řešení pro komplexní technickou a ekonomickou správu administrativního objektu. 

Zjistěte, co pro vás můžeme udělat. 

Výhody, které oceníte 

CENTRÁLNÍ DATABÁZE

Software umožní, že všichni pracovníci budou mít k dispozici kompletní informace na jednom místě. Přístup z jednotné databáze zabezpečí dokumenty proti neoprávněným změnám a nechtěnému smazaní.  

EFEKTIVNOST PŘI EVIDENČNÍCH ČINNOSTECH

Se softwarem od Chastie budete moci vytvářet detailní evidenci všech základních údajů, přehledně uspořádaných podle zvolených kategorií.  

AUTOMATIZOVANÉ PROCESY

Řešení CHASTIE vám přinese automatizaci do různých oblastí: správy nájemních smluvních vztahů, fakturace, energetického managementu.   

KVALITNÍ REPORTING

Prostřednictvím tohoto softwarového řešení získáte kvalitní podklady pro plánování, vyhodnocování a analýzy.  

 

Naše zkušenosti v číslech 

25let zkušeností v oboru

1000000 m2 spravované plochy

5000 spravovaných nájemních vztahů

REFERENCE

š software – podpora pro různé oblasti  

Software Chastia přináší řešení pro mnoho oblastí. Software je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém rozvíjet postupně. 

Detailní pasportizace majetku společnosti.

Systém umožňuje detailně zdokumentovat všechny objekty, nemovitosti, zařízení, všech zaměstnanců, a to i v grafické podobě.  

Evidence ploch a prostor.

Naše řešení nabízí evidenci všech základních údajů o všech stavebních prostorech a plochách. Evidence je založená na kategorizaci podle typů a kategorii prostor, využitelnosti, pronajímatelnosti, způsobu rozpočítávání nákladů, cenových kategorií.

Správa nájemních vztahů.

Řešení Chastia nabízí automatizované nástroje pro hromadnou práci s nájemními vztahy, automatizované generování smluv, automatizované generování a správu splátkových kalendářů, zálohových předpisů, faktur a vyúčtovaní. 

Správa dokumentů.

Chastia umožňuje centralizovanou správu všech dokumentů potřebných pro činnost společnosti. Dokumenty se připojují ke každému objektu informačního systému a jsou přístupné z libovolného místa v Chastii FM jednoduchým kliknutím na daný objekt.

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií.

S tímto řešením budete moci spolehlivě evidovat a sledovat všechny energie a služby na vstupu, jako i rozpočítávat náklady v rámci budov na výstupu.  

Energetický management.

Chastia FM a Chastia ONE představují silný nástroj pro správné vyhodnocování a analýzy v oblasti výroby, distribuce i spotřeb energií za jednotlivé budovy i za jednotlivé koncové zákazníky. 

Plán tržeb.

V porovnávací tabulce můžete sledovat plánované a skutečné tržby za správu, nájmy anebo dodávku energií a služeb.

Evidence přijatých plateb a sledování pohledávek.

Software umožňuje evidovat přijaté platby a porovnáním s vystavenými fakturami sledovat pohledávky.  

Řízení údržby.

Prostřednictvím Chastie získáte důkladnou evidenci plánované údržby a využitím webové aplikace Chastia ONE i evidenci neplánované údržby.  

Podpora klientů.

V rámci systému Chastia ONEš klient jednoduše zaeviduje všechny požadavky na údržbu, bude mít přehled o stavu jejich řešení. V časti Klientská zóna získá rychlý přístup k svým smlouvám, fakturám a k dalším dokumentům.

Jste připravení posunout svoji společnost vpřed?

Dohodněte si konzultaci s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak v současnosti fungují procesy ve vaší společnosti.

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme software Chastia a vy tak zefektivníte firemní procesy. 

Správně nastavené procesy podpoří vaše úspěšné fungování

Pro správce administrativního komplexu je důležitý bezproblémový a spolehlivý chod jeho jednotlivých úseků. Předpokladem toho je, aby měl správně a kvalitně nastavený informační systém.  

Práce s daty je bez vhodného informačního systému obvykle pomalá, vyžaduje mnoho úsilí a pracovního času. Pokud jsou zaměstnanci odkázani na vyhledávání údajů z vícero zdrojů, jejich práce je zbytečně komplikovaná a narůstá i chybovost. Tyto aspekty zvyšují personální a ekonomické nároky společnosti. 

Informační systém Chastia přináší do technické a ekonomické správy úsporu práce, optimálnější využití pracovního času zaměstnanců, lepší přehled v evidenčních činnostech, rychlejší řešení procesů údržby a v konečném důsledku úsporu nákladů společnosti.