Loading ...

PRONÁJMY

Důležitou činností property managementu je i správa nájemních smluvních vztahů.

Řešení Chastia FM nabízí automatizované nástroje na hromadnou práci s nájemními vztahy, automatizované generování smluv (na základě volně definovatelných šablon), dodatků, výpovědí. Nabízí rovněž automatizované generování a správu splátkových kalendářů, zálohových předpisů, faktur a vyúčtovaní.

Samozřejmostí je následné propojení řešení na ERP/ekonomický systém společnosti pro jednoduché zaúčtování dokladů, resp. sledování pohledávek.