Loading ...

Zaveďte pořádek a šetřete náklady!

Komplexní přehled o stavu majetku

Kvalitní řízení procesů údržby

Efektivní energetický management

Vyhněte se zvýšeným nákladům!

Každý průmyslový podnik potřebuje mít důkladný přehled o stavu svého movitého a nemovitého majetku. Při podnicích je obzvlášť důležité disponovat aktuálními informacemi o technickém stavu zejména vyhrazených technických zařízení (VTZ). Se správnými a komplexními informacemi budou pravidelné servisní činnosti, nejen VTZ, vykonané včas. Podnik se může vyhnout pokutám za překročení maximální rezervované kapacity elektrické energie a maximálního denního množství spotřebovaného plynu, zvýšeným nákladům za spotřebované energie a i případným nehodám a ohrožení zdraví pracovníků, souvisejících se špatným technickým stavem zařízení. 

Informační systém Chastia FM a systém Chastia ONE poskytují hotové a v praxi ověřené řešení pro efektivní správu výrobních hal, administrativních prostor a technických zařízení. 

Zjistěte, co pro vás můžeme udělat.  

Výhody, které oceníte

Rýchly Rychlý a přehledný přístup
k informacím

Centrální databáze dokumentů, s přístupem pro všechny oprávněné osoby, umožňuje mít přímé a rychlé informace.

Centralizované a automatizované řízení údržby

Všechny údaje uložené v přehledné podobě v jedné databázi, dostupné odkudkoliv jsou jedním z předpokladů pro kvalitní a rychlé řízení údržby.

Efektivní energetický management

Software je silným nástrojem, který umožňuje rychle a správně analyzovat hospodaření s energiemi a vyhodnocovat energetickou efektivnost provozu.

Integrovaný prohlížeč CAD výkresové dokumentace

Umístění všech potřebných objektů a zařízení znázorněných v grafické podobě ulehčuje orientaci v každodenním provozu.

naši zákazníci

Naše zkenosti
v čísl
ech 
 

10let zkušeností v oboru

1000000 m2 spravované plochy

100000 zaevidovaných požadavků

Software nabízející řešení pro mnohé oblasti

Software Chastia FM a Chastia ONE přinášejí řešení do mnohých oblastí. Software je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém rozvíjet postupně.

Pasportizace majetku

Software umožňuje vést detailní centrální evidenci vámi vybraných objektů a zařízení, s možností jejich grafického znázornění.

Centralizovaná správa dokumentů

Dokumenty potřebné pro činnost společnosti můžete mít uložené přehledně v jedné databázi, s přístupem pro všechny oprávněné osoby a z libovolného místa v informačním systému Chastia.

Řízení údržby

Software řeší plánovanou údržbu na základě předpisů a vyhlášek, i neplánovanou údržbu prostřednictvím webové aplikacer Chastia ONE.

Technická podpora

Chastia ONE a jeho modul Helpdesk vám nabízejí možnost nahlašovat požadavky pomocí webového rozhraní.

Evidence a rozpočítávání spotřeb energií

Software umožňuje sledovat a evidovat všechny energie a služby na vstupu a také rozpočítávat náklady za energie a služby za jednotlivé prostory budovy na výstupu.

Energetický management

Implementací tohoto softwaru získáte silný nástroj na vyhodnocování a tvorbu kvalitních analýz v oblasti spotřeb energií za jednotlivé budovy a technické zařízení.

Reference

VAŠE DALŠÍ KROKY

Dohodněte si střetnutí s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak fungují vaše současné procesy a jaká máte očekávání.

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme software Chastia, díky kterému získáte komplexní přehled o majetku a ušetříte náklady.

Průmyslový podnik, který chce růst, potřebuje mít kvalitní informační systém

Ti, kteří chtějí být úspěšní, hledají řešení, jak zefektivnit chod svého podniku. V CHASTII víme, že kvalitní informační systém dokáže v průmyslových podnicích zrychlit a zjednodušit mnohé procesy. Nedostatečný přehled o stavu majetku může zvyšovat nároky na práci zaměstnanců a zapříčinit různé nepředvídané výdaje. Špatně nastavené informační procesy mohou být příčinou, že podnik překračuje stanovené kapacity při odběru elektrické energie a plynu, plýtvá energiemi a zvyšuje tak náklady společnosti. Zpožděné servisní prohlídky výrobních zařízení ohrožují bezpečnost osob využívajících dané zařízení.  

Informační systém Chastia přináší do fungování průmyslových podniků pořádek, přehlednost a jednoduchost při zpracovávání informací, úsporu práce, optimálnější využití pracovního času zaměstnanců, lepší přehled o technickém stavu zařízení. Důležitou součástí systému je i energetický management, který napomáhá k efektivnější spotřebě energií. Implementací informačního systému Chastia povede ke zrychlení procesů a v konečném důsledku k úspoře nákladů a zvýšení zisku společnosti.