Loading ...

Efektivní technickou správou
k spokojenosti návštěvníka!

Spokojenost hotelového hosta

Úplná evidence technického stavu hotelu

Efektivní energetický provoz

Vyhněte se nespokojeným návštěvníkům
a nepředvídaným nákladům!

Spokojení hosté, vysoká obsazenost hotelového komplexu a efektivní provoz je cílem každého majitele a provozovatele hotelu. 

Řídící pracovníci potřebují mít komplexní přehled o aktuálním technickém stavu hotelu a také o podstatných požadavcích na opravy a údržbu.  

Pokud mají k dispozici aktuální a správné informace, mohou se vyhnout nepředvídaným nákladům a problémům při plánovaní rozpočtu a jeho čerpání. Dobře a rychle fungující informační systém je jedním z předpokladů, aby se majitelé a manažeři hotelů nemuseli obávat ohrožení dobré pověsti hotelu, nespokojenosti návštěvníků a nízké obsazenosti.  

Informační systém Chastia poskytuje hotové a v praxi ověřené kvalitní řešení pro technickou správu hotelů. 

 Zjistěte, co pro vás můžeme udělat. 

Dosáhněte rychlých a kvalitních procesů!

Rychlý přístup
k informacím

Centrální databáze s údaji o technickém stavu hotelu je přístupná z jakéhokoliv místa, v jakémkoliv čase a všem kompetentním osobám.

Operativní řízení údržby

V každém okamžiku budete mít přehled o všech požadavcích na údržbu, o jejich finančních nákladech, díky čemuž budete moci včas přijmout potřebná opatření ve prospěch spokojenosti hotelových hostů.

Efektivní hospodaření
s energiemi

Díky kvalitnímu informačnímu systému budete mít rychlý přehled o energetických nárocích hotelových prostorů a zařízení a dokážete tak efektivně řídit spotřebu energií.

naši zákazníci

Naše zkušenosti
v č
íslech
 

18spravovaných hotelů

10 let zkušeností v oblasti hoteliérství

25 let zkušeností se správou nemovitostí

Řešení pro úspěšnou technickou správu hotelu

Software Chastia přináší řešení do mnoha oblastí. Software je navíc modulární, což zákazníkovi umožňuje grafický informační systém rozvíjet postupně.

Pasportizace majetku

Software umožňuje vést detailní centrální evidenci vámi vybraných prostor a zařízení, s možností jejich grafického znázornění.

Centralizovaná správa dokumentů

Dokumenty potřebné pro činnost společnosti můžete mít uložené přehledně v jedné databázi a s přístupem pro všechny oprávněné osoby.

Řízení údržby

Software poskytuje spolehlivé podklady pro plánovanou údržbu na základě předpisů a vyhlášek a prostřednictvím webové aplikace Chastia ONE i pro neplánovanou údržbu.

Energetický management

Systém vytváří přehledné analýzy, porovnání a reporty potřebné pro správné rozhodnutí při řízení provozu hotelu.

Reference

Vaše další kroky

Dohodněte si setkání s naším pracovníkem. Podíváme se na to, jak fungují vaše současné procesy a také jaká máte očekávání.

Navrhneme řešení přesně podle toho, co potřebujete.

Nasadíme softvér Chastia a vy tak zefektivníte technickou správu hotela.

Nevhodné řešení může ohrozit vaše dobré jméno

Při chybějící centrální databázi údajů o technickém stavu hotelu se zpomaluje odstranění nedostatků a technických závad. Majitelé a řídící pracovníci nemají vždy aktuální informace a přehled co vyžaduje údržbu a opravu. To může způsobovat komplikace ve finančním hospodaření hotelu. Může se také stát i to, že na technické nedostatky narazí jako první hotelový klient, čímž je ohroženo dobré jméno hotelu.  

Informační systém Chastia přináší do fungování hotelů lepší přehled o technickém stavu prostor a zařízení, o finančních nárocích na údržbu, úsporu práce a také optimálnější využití pracovního času zaměstnanců. Implementace softvéru vede ke zrychlení procesů a v konečném důsledku k úspoře nákladů a zvýšení zisku hotelové společnosti.