Loading ...

Prenájmy

Dôležitou činnosťou property manažmentu je aj správa nájomných zmluvných vzťahov.

Riešenie Chastia FM ponúka automatizované nástroje na hromadnú prácu s nájomnými vzťahmi, automatizované generovanie zmlúv (na základe voľne definovateľných šablón), dodatkov, výpovedí. Ponúka taktiež automatizované generovanie a správu splátkových kalendárov, zálohových predpisov, faktúr a vyúčtovaní.

Samozrejmosťou je následné prepojenie riešenia na ERP/ekonomický systém spoločnosti pre jednoduché zaúčtovanie dokladov resp. sledovanie pohľadávok.