Loading ...

Riešenia

Teplárenské spoločnosti

Grafický informačný systém Chastia FM je prvým moderným a naozaj komplexným riešením problematiky pre výrobcov a distribútorov tepla a iných energií.

Pasport

Chastia FM rieši detailnú pasportizáciu majetku spoločnosti. Počet typov evidovaných objektov, zariadení nie je obmedzený, je plne pod kontrolou používateľa.

Dokumentácia

Chastia FM umožňuje centralizovanú správu všetkých dokumentov potrebných pre činnosť spoločnosti.

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií

Evidencia a rozpočítanie spotrieb energií predstavuje jednu z najdôležitejších činností výrobcov a distribútorov tepla. Riešenie tejto problematiky v Chastii FM je veľmi komplexné a užívateľsky príjemné.

Energetický manažment

Pre výrobcov a distribútorov tepla je veľmi dôležité sledovanie efektívnosti výroby tepla a hospodárnosť pri jeho distribúcii koncovým zákazníkom.

Zmluvy a faktúry

Chastia FM rieši evidenciu zmlúv a ich dodatkov a príloh na predaj energií a automatické generovanie faktúr.

Riadenie údržby

Riadenie procesov údržby je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky tepelných zariadení. Chastia FM rieši jednak plánovanú údržbu (prehliadky a revízie, preventívna údržba,…) a jednak neplánovanú údržbu prostredníctvom webovej nadstavby Chastia ONE.

Helpdesk a klientska zóna

Správcovské spoločnosti majú možnosť poskytnúť webový prístup do systému Chastia ONE a tým poskytnúť svojim klientom jednoduchý nástroj na zber požiadaviek na údržbu.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb. Naši obchodníci Vám ju urobia priamo vo Vašej spoločnosti.