Loading ...

PASPORT OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ

Chastia FM řeší detailní pasportizaci majetku společnosti. Počet typů evidovaných objektů, zařízení není omezený, je plně konfigurovatelný.
Nejčastějšími objekty podléhajícím pasportizaci ve společnostech pro výrobu a distribuci tepla jsou pozemky, budovy, konstrukční časti budov, technické zařízení, časti liniových staveb a podobně.

Chastia FM umožňuje například:

 • Evidovat evidenci všech objektů a zařízení v jednotné centrální databázi s „on-line“ propojením na grafické prvky ve výkresech. Svým řešením, kromě samotné pasportizace, v plné míře nahrazuje i systémy GIS (geografické informační systémy).
 • Grafický a databázový pasport výrazně zjednodušuje tvorbu vyjádření k podzemním inženýrským sítím v rámci investiční výstavby.
 • Evidenci pozemků – vlastních pozemků, cizích pozemků, na kterých se nacházejí technické zařízení (např. katastrální údaje).
 • Evidenci stavebních objektů – umožňuje evidovat spravované objekty (administrativní objekty, bytové objekty, …), technologické objekty (např. kotelny, OST, budovy čerpacích stanic, šachty a kanály na liniových stavbách a podobně).
 • Evidenci podlaží, vchodů, místností.
 • Evidenci zařízení – technických zařízení, vyhrazených technických zařízení, nábytku, …
 • Evidenci zaměstnanců.

Výhodou řešení je zejména:

 • Integrace grafických a databázových informací je na rozdíl od mnohých jiných podobných systémů v Chastii FM bezešvá (při pohybu v databázové tabulce se současně zobrazuje i grafická prezentace daného objektu v grafickém okně a naopak), přičemž informace je k dispozici okamžitě (v reálném čase).
  V mnohých případech nestačí jen textová anebo číselná informace, ale je potřebná zároveň i grafická informace. Takovým případem může být například umístění technického zařízení v budově anebo na určitém území, umístění zaměstnance v budově, v organizační struktuře společnosti, atd.
 • Sjednocení metodiky pro hierarchickou evidenci majetku – pozemků, budov, zařízení a podobně.
 • Přehled o rozsahu a skladbě majetku ve společnosti.
 • Rychlá dostupnost podrobných informací o budovách a zařízeních.
 • Podpora pro rozhodování o optimalizaci technických zařízení.
 • Zpřístupnění komplexních informací pro všechny pracovníky na jednom místě.