Loading ...

EVIDENCE PLOCH A PROSTOR

Velmi důležitou činností při správě majetku je efektivní evidence ploch a prostor.

Řešení nabízí evidenci všech základních údajů o všech:

 • stavebních prostorech a plochách,
 • územích,
 • pozemcích,
 • objektech,
 • podlažích,
 • sekcích budov,
 • místnostech
 • apod…

Evidence ploch a prostorů je založená na kategorizacích ploch podle:

 • typů a kategorie prostorů
 • využitelnosti ploch
 • pronajímatelnosti ploch
 • způsobu rozpočítávání nákladů
 • cenových kategoriích