Loading ...

Řízení ÚDRŽBY

Řízení procesů údržby je neoddělitelnou součástí provozu budov a areálů. Chastia FM řeší jednak plánovanou údržbu (prohlídky a revize, preventivní údržba, plánovaná údržba podle předpisů výrobců zařízení anebo podle vlastních předpisů) a jednak neplánovanou údržbu prostřednictvím webové nadstavby Chastia ONE.

Řešení údržby podporuje:

 • rozšíření evidence technických zařízení (zařazení do majetku, vyřazení z majetku, inventární karty,…),
 • sledování dodavatelů zařízení a dodavatelů údržby,
 • sledování opotřebení objektů a zařízení,
 • plánování údržby, přehlídky, revize, preventivní údržba,
 • všechny platné legislativní normy a vyhlášky (např. pro prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení),
 • evidenci a plánování atestů,
 • evidenci a plánování školení odborných pracovníků,
 • evidenci historie servisních zásahů,
 • sledovaní reklamací,
 • evidenci a sledování daní a poplatků,
 • výpočet odpisů anebo jejich import z účetního systému,
 • evidenci materiálu pro údržbu prostřednictvím vlastního anebo externího skladového hospodářství,
 • sledovaní standardů kvality,
 • sledovaní záručních lhůt,
 • evidovat komponenty měřících míst (měřiče energií),
 • plánovat cejchování a opravy měřičů,
 • evidovat celou historii komponentů měřících míst z pohledu cejchování a oprav,
 • evidovat celou historii měřících míst z pohledu přítomnosti jednotlivých komponentů měřičů na měřícím místě.