Loading ...

PLÁN TRŽEB

Plán tržeb představuje porovnávací tabulku plánovaných a skutečných tržeb za správu, nájmy anebo dodávku energií a služeb.

Plán se může tvořit na rok podle nákladových středisek.

V plánu tržeb se pro každý typ nákladů – Plochy a prostory, Parkoviště, Služby-paušál, Služby-skutečnost (Fixní složka), Služby-skutečnost (Variabilní složka) a zařízení sledují plánované náklady, které je třeba zadat ručně a skutečné náklady, které dotahují automaticky podle fakturace.

Kromě standardních typů nákladů je možné sledovat i jiné náklady, avšak u nich je potřebné zadávat ručně i skutečné tržby.