Loading ...

Plán tržieb

Plán tržieb predstavuje porovnávaciu tabuľku plánovaných a skutočných tržieb za správu, nájmy alebo dodávku energií a služieb.

Plán sa môže robiť na rok podľa nákladových stredísk.

V pláne tržieb sa pre každý typ nákladov – Plochy a priestory, Parkoviská, Služby-paušál, Služby-skutočnosť (Fixná zložka), Služby-skutočnosť (Variabilná zložka) a zariadenia sledujú plánované náklady, ktoré treba zadať ručne a skutočné náklady, ktoré nabiehajú automaticky podľa fakturácie.

Okrem štandardných typov nákladov je možné sledovať aj iné náklady, avšak u nich je potrebné zadávať ručne aj skutočné tržby.