Loading ...

Došlé platby a pohľadávky

V nadväznosti na fakturáciu Chastia FM umožňuje evidovať došlé platby a na ich základe porovnaním s vystavenými faktúrami detailne sledovať pohľadávky.

Evidencia došlých platieb umožňuje:

 • Import došlých úhrad z elektronických bankových výpisov alebo z účtovného systému.
 • Manuálne zadávanie úhrad.
 • Párovanie úhrad automatické, poloautomatické a manuálne.
 • Odpárovanie úhrad.
 • Párovanie úhrad na doklad alebo na partnera.
 • Sledovanie salda.

Sledovanie pohľadávok umožňuje:

 • Voľnú definíciu stavov riešenia pohľadávok.
 • Voľne definovateľné “workflow” pre riešenie pohľadávok.
 • Automatický výpočet času po splatnosti faktúr.
 • Automatický výpočet penále k danému dňu.
 • Rýchle odhalenie “neplatičov“.
 • Pre vybrané pohľadávky automatické generovanie upomienok (alebo inej korenšpondencie).