Loading ...

PRODUKTY

Chastia ONE

Chasta ONE je webové rozšírenie systému Chastia FM pre zadávanie, správu a riešenie požiadaviek na údržbu v prostredí internetového prehliadača.

 • webové rozhranie
 • mobilné aplikácie
 • jednoduchý a rýchly prístup k informáciám
 • zvyčajne veľké množstvo užívateľov

Hlavné vlastnosti

Spojením systémov Chastia FM a Chastia ONE vzniklo riešenie, pri ktorom dochádza k synergickému efektu zlúčením funkcionality grafických informačných systémov, systémov pre energetický manažment, údržbu, prevádzku a zároveň aj fakturačných systémov do jedného celku.

Aplikácia Chastia ONE priamo v prostredí internetového prehliadača vám a vašim klientom umožňuje rýchle a prehľadné zadávanie požiadaviek na údržbu, schvaľovanie požiadaviek, sledovanie rozpracovanosti jednotlivých položiek, ich nákladov a v prípade potreby aj následnú fakturáciu s prepojením na účtovný softvér.

 • Moderné webové rozhranie s možnosťou prístupu z akéhokoľvek zariadenia.
 • Dostupná mobilná aplikácia pre prácu s niektorými modulmi Chastia ONE.
 • Jednoduché nasadenie a rýchla implementácia.

Helpdesk

 • Zadávanie požiadaviek na údržbu/servisné úkony cez internetové rozhranie.
 • Prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek na údržbu pre vlastných pracovníkov i klientov.
 • Generovanie pracovných príkazov (servisných listov).
 • Sledovanie plánovaných aj skutočných nákladov.
 • Pripájanie elektronických dokumentov k požiadavkám.
 • E-mailové notifikácie – voľne definovateľné.
 • Sledovanie SLA (Service Level Agreement).
 • Generovanie podkladov pre fakturáciu.

Reporty a dokumenty

Jednoduchá a prehľadná možnosť pristupovať k reportom a dokumentom z Chastia FM cez webové rozhranie aplikácie Chastia Helpdesk.

Zákaznícka zóna

Vaši klienti nájdu v Zákazníckej zóne svoju históriu spotrieb energií, zoznam faktúr, zálohových predpisov, resp. všetkých ekonomických dokumentov. Jednoduchá možnosť sledovať stav úhrad zákazníckych dokladov.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia priamo vo Vašej spoločnosti.