Loading ...

Konferencia EnergyCamp 2015

V dňoch 23. a 24. 4. 2015 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. Poprad konferenciu EnergyCamp 2015 pod odbornou záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

www.energycamp.sk

Konferencia EnergyCamp 2015 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Konferencia nadväzuje na minulé ročníky úspešných konferencií – EnergyCamp 2013 (2013.energycamp.sk) a FM Camp 2014 (www.fmcamp.sk).

26 hosťujúcich rečníkov prednesie v luxusných priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad spolu 23 prednášok v štyroch tematických sekciách:

  • Legislatíva a financovanie
  • Prípadové štúdie
  • MaR a IT technológie
  • Energetický management

Program konferencie doplní:

  • exkurzia do kogeneračnej teplárne s centrálnou výrobou chladu z tepla v spoločnosti Energochem Chemosvit a.s. a
  • spoločenský večer v bazénoch Blue Sapphire a
  • novo vybudovanom najväčšom wellness centre Fire & Water Wellness & Spa Centrum v strednej európe v priestoroch AquaCity Poprad.

Nezabudnite si doma plavky!

Registrujte sa na www.energycamp.sk.