Loading ...

Katalogy

Všechny zařízení, které jsou evidované v informačním systému mohou být zapracované do katalogů, které obsahují všechny potřebné technické informace pro provoz a údržbu, včetně obrázku anebo fotografie. Pří­kladem mohou být katalogy stavebních soustav, vytápěcích těles, vodoměrů, měřičů tepla, kotlů, výtahů, nábytku apod.

Katalogy jsou samostatným programem, který slouží pro definici zpravidla technických vlastností, často se opakujících objektů IS v Chastii FM. Tyto vlastnosti se připojují k Objektu IS pomocí katalogového čísla. Obsahují textové a číselné informace, fotografie, rozměrové náčrtky, značky pro kreslení v grafickém editoru a poznámku.
Výhodou takového řešení je odstranění duplicity informací a možnost jejich definice a editování na jednom místě.
Program Katalogy je možné spustit i samostatně pro použití v jiných aplikacích.