Loading ...

Riešenia

Správcovské spoločnosti

Spojením grafického informačného systému Chastia FM a systému Chastia ONE poskytujeme hotové riešenie pre správcovské spoločnosti v rôznych oblastiach.

Administratívne objekty

Informačný systém Chastia FM a systém Chastia ONE poskytuje hotové a v praxi overené riešenie pre komplexnú technickú a ekonomickú správu administratívneho objektu.

Nákupné centrá

Informačný systém Chastia FM a systém Chastia ONE poskytuje hotové a v praxi overené riešenie pre komplexnú technickú a ekonomickú správu nákupného centra.

Nemocnice

Informačný systém Chastia FM a systém Chastia ONE poskytuje hotové a v praxi overené riešenie pre komplexnú technickú a ekonomickú správu nemocnice.

Helpdeskové riešenia

Nasadením webového helpdeskového riešenia Chastia ONE je možné riešiť automatizovaný zber, riešenie a monitoring veľkého množstva požiadaviek z rôznych oblastí.

Teplárenské spoločnosti

Grafický informačný systém Chastia FM je prvým moderným a naozaj komplexným riešením problematiky pre výrobcov a distribútorov tepla a iných energií.