Loading ...

PRODUKTY

EIOT

Vzdialený smart-monitoring s komplexným energetickým manažmentom a financovaním.

EIOT

Značka eIoT (energy Internet of Things-energetický internet vecí) vznikla ako spoločná iniciatíva troch vzájomne kooperujúcich spoločností, ktoré sa rozhodli priniesť na trh nové inovatívne produkty v oblasti energetického manažmentu budov.

PRÍNOSY EIOT PRE SPOTREBITEĽA

  • Dokonalý prehľad o spotrebách elektrickej energie, vody a plynu.
  • Snímanie teploty a vlhkosti v každom požadovanom mieste „real-time“ sledovanie stavov.
  • Zistenie únikov, porúch a neželaných stavov.
  • Dáta pre evidenciu a vyhodnotenie s následným krokom pre návrh k efektívnejšiemu a ekonomickejšiemu fungovaniu – úspora.
  • Prehľadné grafy a tabuľky s možnosťou využitia pre ďalšie rozúčtovanie.
  • Správa nehnuteľností, majetku, dokumentácie a ich údržby (voliteľné).
  • Získanie ďalších benefitov, ktoré je analýzou dát možné navrhnúť.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia priamo vo Vašej spoločnosti.