Loading ...

Helpdesk

Správcovské společnosti mají možnost poskytnout webový přístup do systému Chastia ONE a tím poskytnout svým klientům jednoduchý nástroj na sběr požadavků na údržbu. Kromě samotného sběru požadavků systém nabízí:

 • přehled o stavu řešení jednotlivých požadavků na údržbu,
 • generovaní pracovních příkazů (servisních listů) pro údržbáře a techniky,
 • sledovaní plánovaných i skutečných nákladů,
 • připojování elektronických dokumentů k požadavkům,
 • e-mailové notifikace – plně definovatelné,
 • sledování SLA (Service Level Agreement),
 • generování podkladů pro fakturaci – nad paušálních požadavků klientů.

KLIENTSKA ZÓNA

Součástí Chastia Helpdesk je i Klientská zóna na zabezpečený přístup klientů ke svým informacím:

 • smlouvy a dodatky ke smlouvám,
 • přílohy ke smlouvám (například objednávky na nákup energií od klienta),
 • faktury, přílohy k fakturám,
 • přehled spotřeb energií včetně přehledu v přehledných grafech,
 • energetické analýzy pro odběrné místa klienta.

Vaši klienti nejvíce ocení transparentnost a rychlý přístup k informacím v jakémkoliv čase. Velmi efektivně tím snížíte počet e-mailů a telefonátů od svých klientů.

Další informace najdete na stránce systému Chastia ONE.