Produkty

 

Chastia FM

 • Chastia FM je komplexný CAFM/CIFM/GIS (grafický informačný systém) systém určený pre správu, evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností. Tento systém je navrhnutý tak, aby pomáhal naplniť základnú myšlienku Facility Management.
 • Rieši evidenciu majetku, správu projektovej, obchodnej, prevádzkovej a inej dokumentácie, automatizáciu tvorby zmlúv a faktúr pre správcovské činnosti a nájomné vzťahy, rozúčtovanie energií a služieb, energetický management budov (areálov, veľkých územných celkov), údržbu objektov a zariadení atď..
 • Facility Management je odbor, ktorý optimalizuje podporné procesy v spoločnostiach s ohľadom na organizáciu a ekonómiu. Cieľom je efektívne podporovaný výrobný program spoločnosti.

Chastia Helpdesk

 • Chastia Helpdesk je webové rozšírenie systému Chastia FM pre zadávanie, správu a riešenie požiadaviek na údržbu v prostredí internetového prehliadača.
 • Spojením systémov Chastia FM a Chastia Helpdesk vzniklo riešenie, pri ktorom dochádza k synergickému efektu zlúčením funkcionality grafických informačných systémov, systém ov pre energetický manažment, údržbu, prevádzku a zároveň aj fakturačných systémov do jedného celku.
 • Aplikácia Chastia Helpdesk priamo v prostredí internetového prehliadača vám a vašim klientom umožňuje rýchle a prehľadné zadávanie požiadaviek na údržbu, schvaľovanie požiadaviek, sledovanie rozpracovanosti jednotlivých položiek, ich nákladov a v prípade potreby aj následnú fakturáciu.

Prevody jednotiek

 

 • Program Prevody jednotiek je určený pre rýchly prepočet požadovanej jednotky danej fyzikálnej veličiny na množstvo ďalších jednotiek tej istej veličiny.
 • Tento program je FREEWARE


 

TERMIS  

 • TERMIS je software pre tepelno-hydraulické prepočty, analýzy, optimalizáciu a riadenie parných a vodných tepelných sietí.
 • Tento software od spoločnosti Seven Technologies je špičkovým softwarom pre správu sietí diaľkového vykurovania. Je navrhnutý tak, aby zlepšil výkon vďaka zníženiu energetických strát, prevádzkových nákladov, sťažností zákazníkov a optimalizácií investícií.
 • Naša dcérska spoločnosť TERMOKLIMA, s.r.o. Poprad sa v roku 2007 stala systémovým integrátorom a dodávateľom produktu Termis dánskej spoločnosti Seven Technologies.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika