Dokumentácia

Chastia FM umožňuje centralizovanú správu všetkých dokumentov potrebných pre činnosť spoločnosti.

Dokumenty sa pripájajú ku každému objektu informačného systému (objekt IS) a sú prístupné z ľubovoľného miesta v Chastii FM jednoduchým kliknutím na daný objekt IS.

Typickými príkladmi dokumentov môžu byť:

  • Mapy
  • Listy vlastníctva, parcely, nehnuteľnosti
  • Technické výkresy (napr. archív projektovej dokumentácie)
  • Elektronické dokumenty - textové, tabuľkové, fotodokumentácia a podobne
  • Energetické certifikáty budov
  • Atesty
  • Revízne správy
  • Vyjadrenia k investičnej výstavbe
  • Technická dokumentácia zariadení od výrobcov zariadení
  • Zmluvy a dodatky k zmluvám
  • Faktúry
  • Korešpondencia
  • atď.

Dokumenty sa do centrálneho úložiska dokumentov môžu zadávať ručne - spravidla cez daný profesný modul, alebo plne automaticky (napr. zmluvy, faktúry, revízne správy ...)

Výhodou centralizovaného skladu dokumentov zaistenie diferencovaného prístupu k dokumentom, zabezpečenie dokumentov proti neoprávneným zmenám a mazaniu.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika