Navigácia v systéme

Takýto rozsiahly informačný systém vyžaduje pre pohodlnú prácu veľmi rýchly systém vyhľadávania informácií. Systém Chastia FM ponúka v tomto ohľade skutočne maximálny komfort :

  • Informácie je možné vyhľadávať pohybom po grafickej časti programu - pomocou navzájom prepojených výkresov, pričom sa v reálnom čase zobrazujú databázové informácie o vybranom objekte informačného systému.
  • Vyhľadaním informácie v databáze sa súčasne zobrazí aktuálna grafická informácia.
  • Pri vyhľadávaní informácií sa automaticky filtrujú záznamy pre daný typ zariadenia - s výhodou sa to používa pre rýchle získavanie štatistických údajov.
  • Po vybraní požadovaného objektu je možné okamžite získať potrebné prehľady (štatistiky, vyhodnotenia, grafy), tlačové zostavy a dokumenty pripojené k objektu.
 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika