Moduly

Moduly sú samostatné časti programu pre riešenie určitej oblasti činnosti. Dajú sa vyvíjať nezávisle na sebe, dokonca je možný vývoj modulov aj vlastnými silami zákazníka. Zároveň modulárny systém umožňuje prispôsobiť riešenie zákazníkovi na mieru.

Modulárnosť programového systému umožňuje zákazníkovi grafický informačný systém budovať postupne tak ako mu to vyhovuje.

Moduly je možné rozdeliť na univerzálne a špecializované :

  • Univerzálne moduly rieša základnú evidenciu majetku a sú nezávislé od špecializovaných modulov. Naopak pre špecializované moduly poskytujú základnú funkčnosť a podporu. Takýmito univerzálnymi modulmi sú - Základný modul, Grafika, Katalógy a Dokumenty.
  • Špecializované moduly - každý z nich rieši nejakú špecifickú oblasť správcovských činností. V súčasnosti sú k dispozícii moduly Majetok, Plochy a priestory, Energie a služby, Správa a nájmy, Ekonomika, Ľudské zdroje, Overovanie zariadení a Sklady. V súčasnosti sa začínajú pripravovať aj ďalšie moduly, o ktorých vás budeme včas informovať.

Veľkou výhodou programového systému Chastia FM je otvorená architektúra, ktorá umožňuje programovať špecializované moduly aj nezávislým vývojárom. Systém umožňuje dokonca úzke prepojenie aj na externé aplikácie, kedy sa táto aplikácia chová ako jeden z modulov systému Chastia FM.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika