Úvod

Koncepcia riešenia

Chastia FM je od verzie 5.0 generačne novým programom typu klient-server, naprogramovaným pomocou najmodernejších technológií Microsoft .NET.

Základné technické vlastnosti programu :

  • Chastia FM je programom s architektúrou klient - server.
  • Pre ukladanie dát je používaná databáza MS SQL Server.
  • Chastia FM je dôsledne modulárna - umožňuje jednak samostaný vývoj každého modulu bez zásahu do ostatných modulov a jednak pružnejšiu obchodnú politiku - možnosť dodávky modulov podľa požiadavky zákazníkov.
  • Všetky výkresy informačného systému sú uložené v databáze, čo umožňuje efektívnejšie pracovať s vyhľadávaním a triedením výkresov i grafických entít vo výkresoch, (napr. automatické vyhľadávanie všetkých výkresov v ktorých sa nachádza práve aktívny objekt IS), zavedené sú typy výkresov, skupiny výkresov, ...
  • Všetky dokumenty spravované informačným systémom sú uložené v databáze, čo umožňuje efektívnejšie pracovať s vyhľadávaním a triedením dokumentov.

Charakteristika riešenia

Riešenie programového systému Chastia FM je prísne modulárne. Pozostáva z jadra programu, univerzálnych modulov a špecializovaných modulov pre rôzne oblasti činností. Takáto koncepcia zaručuje schopnosť rozvíjania programu s vynaložením najnižších možných nákladov na prispôsobovanie funkčnosti programu pre jednotlivých zákazníkov i na ďalší plánovaný vývoj nových modulov.

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika