PF 2018

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2018.

17.12.2017

Konferencia EnergyCamp 2017 - tlačová správa

POPRAD 21. 5. 2017- V dňoch 6. a 7. 4. 2017 spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. organizovali piaty ročník odborných kempov - dvojdňovú odbornú konferenciu EnergyCamp 2017.

Tento rok boli hlavnými témami nové výzvy pre CZT v súčasnosti - CZT 4. generácie, implementácia OZE do systémov CZT, SmartCity, využitie dronov pri inšpekciách v energetike, riadenie tepelných sietí v reálnom čase, komplexné EPC projekty, energetický manažment budov a mnoho ďalších zaujímavých tém v praktických príkladoch z praxe. 21.5.2017

PF 2017

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2017.

20.12.2016

Konferencia FM Camp 2016 je za nami - tlačová správa

POPRAD 22. 5. 2016 – V dňoch 28. a 29. 4. 2016 spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. organizovali už štvrtý ročník odborných kempov - dvojdňovú odbornú konferenciu FM Camp 2016. Tohtoročnou témou boli opäť prípadové štúdie a trendy v oblasti Facility, Property a Energy managementu na Slovensku. Konferencia nadviazala na tri úspešné predchádzajúce ročníky konferencie EnergyCamp 2013FM Camp 2014 a EnergyCamp 2015.

23.5.2016

Konferencia FM Camp 2016

V dňoch 28. a 29. 4. 2016 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o., eFocus.sk a TERMOKLIMA s.r.o. odbornú konferenciu FM Camp 2016, ktorej hlavou témou budú prípadové štúdie a trendy v oblasti Facility, Property a Energy Managementu.

www.fmcamp.sk

1.3.2016

PF 2016

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2016.

20.12.2015

Konferencia EnergyCamp 2015 je za nami - tlačová správa

POPRAD 12. 5. 2015 - V dňoch 23. a 24. 4. 2015 spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. organizovali tretí ročník odborných kempov - dvojdňovú odbornú konferenciu EnergyCamp 2015. Nosnou témou tohto ročníka boli prípadové štúdie o príprave a realizácii energetických stavieb, novinkám z oblasti IT a skúsenosti z oblasti energetického manažmentu. Konferencia nadviazala na úspešné dva predchádzajúce ročníky konferencie EnergyCamp 2013 a FM Camp 2014. 12.5.2015

Koncert Szidi Tobias v Poprade

Umelecká agentúra Bell Canto Poprad aj s podporou našej spoločnosti CHASTIA s.r.o. uvedie 10. mája 2015 (nedeľa)19.00 hod. v kongresovej sále Aquacity Poprad "Nový, originálny a veľmi úspešný koncert" v podaní skvelej slovenskej speváčky a herečky Astorka  Korzo 90 - SZIDI TOBIAS a jej 7-člennej hudobnej skupiny.  12.4.2015

Konferencia EnergyCamp 2015

V dňoch 23. a 24. 4. 2015 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. Poprad konferenciu EnergyCamp 2015 pod odbornou záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

www.energycamp.sk

1.3.2015

PF 2015

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2015.

23.12.2014

1. BIM Konferencia 2014

Spoločnosť CHASTIA s.r.o. sa stala, ako zakladajúci člen Slovenskej asociácie BIM (www.bimas.sk), partnerom 1. konferencie BIM na Slovensku.

19.5.2014

Dni Facility Managementu SAFM 2014

Srdečne Vám pozývame na konferenciu Dni Facility Managementu SAFM 2014, ktorá sa bude konať v dňoch 27. - 29. 5. 2014 v Bratislave, ktorej je naša spločnosť CHASTIA s.r.o. dlhoročným partnerom. 

Konferencia je učená pre všetkých záujemcov o FM – odborníkov, správcov budov, facility manažérov, projektových manažérov, manažérov nehnuteľností, architektov a priaznivcov facility managementu.

12.5.2014

Konferencia FM Camp 2014 je za nami - tlačová správa

POPRAD 22.04.2014 – V dňoch 10. a 11. 4. 2014 organizovali spoločnosti CHASTIA s.r.o., eFocus.skTERMOKLIMA s.r.o. dvojdňovú odbornú konferenciu FM Camp 2014, ktorej hlavnou témou boli prípadové štúdie z praxe a trendy vo Facility Managemente na Slovensku. V oblasti Facility Managementu to bol prvý ročník konferencie, z pohľadu odborných kempov to bol už druhý ročník.

20.4.2014

Konferencia FM Camp 2014

V dňoch 10. a 11. 4. 2014 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o., eFocus.sk a TERMOKLIMA s.r.o. odbornú konferenciu FM Camp 2014, ktorej hlavou témou budú prípadové štúdie z praxe v oblasti Facility Managementu a trendy vo Facility Managemente.

www.fmcamp.sk

1.3.2014

PF 2014

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2014.

23.12.2013

EnergyCamp 2013 z pohľadu redaktorov časopisu Komunálna energetika

Prečítajte si hodnotenie konferencie EnergyCamp 2013 z pohľadu redaktorov časopisu Komunálna energetika, mediálneho partnera konferencie.

www.energycamp.sk

20.6.2013

EnergyCamp 2013 z pohľadu redaktorov vydavateľstva JAGA

Prečítajte si hodnotenie konferencie EnergyCamp 2013 z pohľadu redaktorov časopisu TZB HAUSTECHNIK vydavateľstva JAGA, hlavného mediálneho partnera konferencie.

www.energycamp.sk

11.6.2013

Konferencia EnergyCamp 2013 je za nami

V dňoch 18. a 19. 4. 2013 spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. Poprad organizovali konferenciu EnergyCamp 2013 pod odbornou záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Pozrite si fotografie z konferencie.

www.energycamp.sk

12.5.2013

Projekt komplexnej správy budov VÚB banky – prípadová štúdia

Zavedenie optimálneho systému facility managementu dokáže vniesť do správy budov režim a poriadok. Ak ide o spoločnosť, ktorá prevádzkuje viac ako 200 nehnuteľností, predstavuje zavedenie systému pomerne veľkú výzvu. Ako sa s touto výzvou vyrovnali poskytovatelia služieb facility managementu a tvorcovia podporného softvéru vo VÚB banke?
20.3.2013

Konferencia EnergyCamp 2013

V dňoch 18. a 19. 4. 2013 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. Poprad konferenciu EnergyCamp 2013 pod odbornou záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

www.energycamp.sk

1.3.2013

PF 2013

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných i pracovných úspechov v novom roku 2013.

24.12.2012

Konferencia Dni Facility Managementu

Pozývame Vás na konferenciu Dni facility managementu v dňoch 29.5.-31.5.2012 v priestoroch novej budovy Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave.

21.5.2012

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou CZT Ružomberok, s.r.o.

V apríli 2012 bola podísaná zmluva so spoločnosťou CZT Ružomberok, s.r.o. na dodávku a implementáciu Chastie FM pre oblasť evidencie a rozpočítania spotrieb energií, energetického manažmentu, fakturácie za teplo a teplú vodu.

www.cztrk.eu

11.4.2012

Windows 8 na Microsoft TechDays 2012

Pozývame Vás na najväčšie tohtoročné odborné podujatie spoločnosti Microsoft, kde Vám naši odborníci zo spoločnosti CHASTIA s.r.o. predstavia technické detaily nového operačného systému Windows 8 a Windows Phone 7 Mango (http://www.techdays.sk/#ludia).

5.3.2012

COFELY a.s. rozširuje využitie softvérového riešenia Chastia FM na ...

Spoločnosť COFELY a.s. sa rozhodla, na základe dobrých skúseností so softvérovým riešením Chastia FM v oblasti FM, rozšíriť jeho využitie aj pre divíziu "Výroba a distribúcia energií". Táto divízia sa zaoberá výrobou a distribúciou tepla v cca 8 mestách na Slovensku.

Chastia FM bude v 1.etape riešiť softvérovú podporu pre evidenciu a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment a fakturáciu. Implementácia by mala byť ukončená do konca roku 2012.

www.cofely.sk

1.2.2012

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou SI Teplo, s.r.o.

V januári 2012 bola podísaná zmluva so spoločnosťou SI Teplo s.r.o. Bratislava na dodávku a implementáciu Chastie FM pre oblasť evidencie a rozpočítania spotrieb energií, energetického manažmentu, fakturácie za teplo a teplú vodu a tiež pre pasportizáciu technických zariadení a podporu plánovanej i neplánovanej údržby pre tepelné hospodárstvo v Leviciach.

www.siteplo.sk

30.1.2012

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s. r. o. sa rozho...

V novembri 2011 bola so spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. podpísaná zmluva na dodávku a implementáciu Chastia FM a Chastia Helpdesk pre využite na projektoch v oblasti Facility Management-u. Implementácia prebehne v mesiacoch december 2011 a január 2012.

www.strabag-pfs.sk

9.12.2011

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou Termonova, a.s.

V novembri 2011 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Dataterm, a.s. Nová Dubnica na dodávku a implementáciu riešenia Chastia FM. V prvej etape pôjde o nasadenie riešenia pre evidenciu a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment a fakturáciu za teplo a teplú vodu. V druhej etape bude riešená pasportizácia technických zariadení a softvérová podpora pre plánovanú i neplánovanú údržbu.

Spoločnosť Termonova a.s. je významným výrobcom a elektrickej energie z biomasy. Teplo a teplú vodu dodáva pre celé mesto Nová Dubnica.

www.termonova.sk

18.11.2011

Default news teaser image

V novembri 2011 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou SABYT, s.r.o. Sabinov na dodávku a implentáciu systému Chastia FM. Predmetom riešenia je nasadenie systému Chastia FM na evidenciu a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment a fakturáciu za energie. Spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a distribúcie tepla v Sabinove a v Šarišských Michaľanoch.

www.sabyt.sk

15.11.2011

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. využíva produkty Chasti...

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. Piešťany rozširuje využitie produktov Chastia FM a Chastia Helpdesk na správu objektov Slovak telekom, a.s.. Riešenie pokrýva pasportizáciu objektov, plánovanú aj neplánovanú údržbu a energetický manažment.

www.bkservice.info

30.8.2011

Spoločnosť COFELY a.s. rozšírila využite softvérového riešenia Chas...

Spoločnosť COFELY a.s. rozšírila využie softvérového riešenia Chastia FM a Chastia Helpdesk na správu dátových centier spoločnosti Slovak Telekom a.s..

www.cofely.sk

15.8.2011

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. sa rozhodla na svoje pr...

Spoločnosť BK Service International, s.r.o. Piešťany sa rozhodla pre svoje projekty využiť softvérové riešenie Chastia FM a Chastia Helpdesk. Jedným z prvých projektov pre nasadenie riešenia bola určený projekt pre správu objektov obchodného reťazca BILLA na Slovensku.

www.bkservice.info

10.1.2011

Ukončená implementácia v spoločnosti Spravbytherm s.r.o. Kežmarok

V novembri 2010 bola ukončená implementácia 2.etapy nasadenia systému Chastia FM v spoločnosti Spravbytherm s.r.o. Kežmarok - pre oblasť správy nebytových priestorov. Riešenie rozširuje doterajšie využitie Chastie FM, ktorá sa používa pre energetický manažment a fakturáciu v oblasti centrálnej výroby tepla o komplexné riešenie správy nebytových priestorov. Riešenie zahŕňa zakreslenie skutkové stavu objektov, pasporizáciu základných prvkov objektov - od pozemkov až po miestnosti, automatické generovanie nájomných a správcovských zmlúv, evidovanie a rozpočítanie spotrieb energií, energetický manažment, fakturáciu za nájmy, energie a služby.

www.spravbytherm.sk

15.12.2010

Ukončená implementácia projektu EUROVEA v spoločnosti COFELY a.s.

V priebehu roka 2010 prebehla implementácia projektu Chastia FM pre spoločnosť COFELY a.s. pre správu a údržbu obchodného centra EUROVEA v Bratislave. Projekt rieši evidenciu a vyhodnocovanie spotrieb energií, fakturáciu elektrickej energie nájomcom, plánovanú a neplánovanú údržbu. Neplánovaná údržba je riešená webovou aplikáciou Chastia Helpdesk.

www.cofely.sk

15.11.2010

Default news teaser image

V apríli 2010 bola na základe skúsenosti s nasadením riešienia Chastia FM v spoločnosti Dalkia Poprad, a.s. podpísaná zmluva so spoločnosťou DALKIA a.s. na dodávku a implementáciu podnikového zákazníckeho systému (CIS) pre všetky spoločnosti Dalkia na Slovensku v oblasti centrálneho zásobovania teplom. V rámci implementácie je riešené evidencia a rozpočítanie spotrieb energií, bilancovanie a vyhodnocovanie spotrieb energií (energetický manažment) a fakturácia všetkých typov dodávaných energií koncovým zákazníkom.

www.dalkia.sk

31.5.2010

Nasadenie systému Chastia FM v spoločnosti COFELY a.s. na projekte ...

Spoločnosť AB správcovská a.s., člen skupiny Hetech Services a.s. (v súčasnosti spoločnosť COFELY a.s.) sa v jeseni 2009 rozhodla nasadiť riešenie Chastia FM pre správu budov spoločnosti VÚB, a.s. s pôsobnosťou na celom Slovensku. V rámci nasadenia bola riešená pasportizácia budov, plôch a vybraných technických zariadení budov, plánovaná a neplánovaná údržba vrátane webového riešenia Helpdesku a energetický manažment. Nasadenie systému bolo implementované od 1.1.2010.

31.1.2010

Default news teaser image

Začiatkom septembra 2009 bola zahájená implementácia grafického informačného systému Chastia FM v Nemocnici Poprad, a.s.. Riešenie bude komplexne riešiť všetky hlavné oblasti správy majetku, energetického manažmentu, údržby, ...

9.10.2009

Default news teaser image

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o. Kežmarok sa rozhodla rozšíriť využitie grafického informačného systému Chastia FM o komplexné riešenie zmluvných vzťahov so zákazníkmi pre oblasť výroby tepla a správu nebytových priestorov.
Prvá časť implementácie prebehla v mesiacoch máj až jún 2009. Druhá etapa bude ukončená do konca októbra 2009.

31.7.2009

Default news teaser image

V máji 2009 bola so spoločnosťou Martico a.s. Martin podpísaná zmluva na dodávku informačného systému Chastia FM. Implementácia bola ukončená v mesiaci Júl 2009. Predmetom implementácie bola základná digitálna mapa mesta Martin so zakreslením existujúcich teplovodných rozvodov a základná evidencia pozemkov, odberných miest atď..

8.2.2009

Default news teaser image

Dňa 14.1.2009 bol dodaný systém Chastia FM prostredníctvom nášho obchodného zástupcu ENVIROS s.r.o. Praha v spoločnosti LIGNA a.s. Praha.

Spoločnosť LIGNA a.s. sa zaoberá dovozom a vývozom dreva, výrobkov z dreva a ďalších tovarov. Sídli v paláci Ligna na Václavskom námestí v Prahe. Spoločnosť získala licenciu na distribúciu a obchodovanie s elektrickou energiou. Prostredníctvom systému Chastia FM je v tejto spoločnosti zabezpečovaná administratíva spojená so sledovaním odpočtov elektrickej energie, fakturáciou a vyúčtovaním za predanú elektrickú energiu.

14.1.2009

Default news teaser image

V januári 2009 bola so spoločnosťou ENVIROS s.r.o. podpísaná zmluva o nevýhradnom obchodnom zastúpení spoločnosti Chastia s.r.o. na území Slovenskej a Českej republiky.

Spoločnosť ENVIROS je jednou z najvýznamnejších konzultačných spoločností v oblasti poskytovania energetických a enviromentálnych služieb

11.1.2009

Default news teaser image

Používatelia grafického informačného systému Chastia FM úspešne ukončili prechod všetkých svojich dát na spoločnú európsku menu EURO, ktorá sa stáva oficiálnym platidlom v Slovenskej republike od 1.1.2009.

31.12.2008

Default news teaser image

1. októbra 2008 bol Software Architect našej spoločnosti Igor Stanek už tretí krát ocenený významným titulom MVP - Microsoft Most Valuable Professional, čo dokazuje kvalitu jeho technických znalostí vývoja aplikácii na platforme Windows. Ďalšie informácie o tomto významnom ocenení...

1.10.2008

Default news teaser image

V dňoch 24. a 25. septembra vás pozývame na 6. konferenciu Facility management 2008, na ktorej sa pravidelne zúčastňujú odborníci zo štátnej správy, technici zodpovedajúci za údržbu a servis v budovách a tiež správcovia budov.

Konferencia sa uskutoční v Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava.

13.9.2008

Default news teaser image

V septembri sa začala implementácia systému Chastia FM v spoločnosti Dalkia Poprad a.s., centrálnym dodávateľom tepla a teplej vody pre 14 tisíc domácností a 30 školských zariadení v meste Poprad.

1.9.2008

Default news teaser image

Začiatkom júla 2008 bola podpísaná zmluva a koncom augusta aj nasadený grafický informačný systém Chastia FM v spoločnosti Kastor s.r.o.. Spoločnosť komplexne spravuje niekoľko budov v centre mesta Bratislava.

21.8.2008

Default news teaser image

Software Chastia FM 6 získal u spoločnosti VeriTest certifikáciu Microsoft "Platform Test for ISV Solutions" úspešným absolvovaním dvoch testov, Windows Client a SQL Server 2005. (Testing was conducted independently by VeriTest, a testing service of Lionbridge Technologies.)

3.6.2008

Default news teaser image

Od 1. januára 2008 prinášame na trh novú verziu informačného systému Chastia FM v jeho už šiestej verzii - Chastia FM 6.

V tejto novej verzii prinášame množstvo zmien, doplnených a prepracovaných modulov a hlavne podporu práce s viacerými menami, vrátane spoločnej európskej meny EURO.

1.1.2008

Default news teaser image

Naša dcérska spoločnosť - Termoklima spol. s r.o. sa stala systémovým integrátorom pre produkt TERMIS dánskej spoločnosti 7-Technologies. Produkt je orientovaný na tepelno-hydraulické prepočty a riadenie parných a vodných tepelných sietí.

31.12.2007

Default news teaser image

V druhom polroku 2007, v spolupráci s firmou Ekosal trading s.r.o., bol dodaný a implementovaný informačný systém Chastia FM pre podporu monitoringu a targetingu v oblasti úspor energií pre Trenčiansky samosprávny kraj.

29.12.2007

Default news teaser image

V druhom polroku 2007, v spolupráci s firmou Ekosal trading s.r.o., bol dodaný a implementovaný informačný systém Chastia FM pre podporu monitoringu a targetingu v oblasti úspor energií pre spoločnosť Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s..

29.12.2007

Default news teaser image

1. októbra 2007 bol Software Architect našej spoločnosti Igor Stanek už druhý krát ocenený významným titulom MVP - Microsoft Most Valuable Professional, čo dokazuje kvalitu jeho technických znalostí vývoja aplikácii na platforme Windows. Ďalšie informácie o tomto významnom ocenení...

1.10.2007

Default news teaser image

V dňoch 25.9.2007 a 26.9.2007 sme sa zúčastnili na odbornej konferencii "Facility Management" v Bratislave. V sekcii Informačné technológie sme v krátkej prednáške predstavili zúčastneným riešenie na platforme Chastie FM.
 

27.9.2007

Default news teaser image

V septembri 2007 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou AB správcovská a.s., členom skupiny Hetech Services a.s., na dodávku komlexného informačného systému na podporu procesov Facility Managementu s dôrazom na evidenciu majetku a údržbu. Implementácia systému Chastia FM prebehne v mesiaci október 2007.
 

24.9.2007

Default news teaser image

Začiatkom februára 2007 bol pre spoločnosť Slovenské liečebné kúpele a.s. Trenčianske Teplice dodaný informačný systém Chastia FM pre podporu monitoringu a targetingu v oblasti úspor energií.

15.2.2007

Default news teaser image

V januári 2007 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. na dodávku komplexného grafického informačného systému na podporu procesov Facility Managementu. V súčasnosti prebieha príprava pilotného projetu. Implementácia systému sa uskutoční v mesiaci apríl 2007.

10.2.2007

Default news teaser image

V decembri 2006 sa v spolupráci s firmou Energy Systems Group s.r.o. začala implementácia informačného systému Chastia FM pre podporu projektu monitoringu a targetingu v Cementárni Lietavská Lúčka, za účelom zefektívnenia spotrieb energií vo výrobnom procese.
 

15.1.2007

Default news teaser image

Od 1.novembra sa začala implementácia informačného systému Chastia FM pre podporu projektu monitoringu a targetingu v Technickej univerzite v Košiciach, za účelom dosiahnutia sprehľadnenia a zefektívnenia spotrieb energií vo všetkých areáloch univerzity.

 

 

1.11.2006

Default news teaser image

V októbri 2006 bola podpísaná zmluva a začala sa implementácia programového vybavenia Chastia FM v spoločnosti Confal a.s. Slovenská Ľupča pre podporu projektu monitoringu a targetingu, za účelom dosiahnutia úspor energií vo výrobnom procese spoločnosti

25.10.2006

Default news teaser image

V spoločnosti M-market Lučenec bol ukončený pilotný projekt a začala rutinná prevádzka informačného systému Chastia FM v oblasti základnej evidencie nemovitostí, nájomných vzťahov a plánovanej údržby.

15.10.2006

Default news teaser image

Software Architect našej spoločnosti Igor Stanek bol ocenený významným titulom MVP - Microsoft Most Valuable Professional, čo dokazuje kvalitu jeho technických znalostí vývoja aplikácii na platforme Windows. Ďalšie informácie...

1.10.2006

Default news teaser image

V spolupráci s firmou Energy Systems Group s.r.o. je v súčasnosti pripravovaný projekt Chastie FM pre spoločnosť MPBH Žarnovica. Účelom projektu je spracovanie údajov o spotrebách všetkých druhov energií a ich vyhodnocovanie v rámci projektu "Monitoring a targeting centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Žarnovica".

3.8.2006

Default news teaser image

Spoločnosť Chastia, spol. s r. o. sa stáva materskou spoločnosťou firmy Termoklima, spol. s r. o., Poprad.

29.7.2006

Default news teaser image

V spolupráci s firmou Energy Systems Group s.r.o. je v súčasnosti pripravovaný projekt Chastie FM pre spoločnosť Eko-energia s.r.o. Kanianka. Účelom projektu v 1.etape je spracovanie údajov o spotrebách všetkých druhov energií a ich vyhodnocovanie v rámci projektu "Monitoring a targeting centrálnej výroby a distribúcie tepla v obci Kanianka".

15.7.2006

Default news teaser image

Naša spoločnosť sa stala členom významného partnerského programu spoločnosti Microsoft - Microsoft Certified Partner a získala kompetenciu ISV/Software Solutions, čo je dôkazom technickej vyspelosti nášho software a tiež vysokej profesionality našich pracovníkov.

29.6.2006

Default news teaser image

Software Chastia FM získal u spoločnosti VeriTest certifikáciu Microsoft Platform Test úspešným absolvovaním dvoch testov, Windows Client a SQL Server 2000.

 

16.6.2006

Default news teaser image

Naša webová prezentácia je dostupná okrem slovenského jazyka aj v českom a anglickom jazyku.

1.6.2006

Default news teaser image

Medzi spoločnosťou Chastia s.r.o. a firmou M-market a.s. Lučenec bola podpísaná zmluva na spracovanie pilotného projektu pre vybrané objekty.

3.4.2006

Default news teaser image

Od 29.03.2006 nájdete web spoločnosti Chastia s.r.o. aj na európskej doméne www.chastia.eu.

29.3.2006

Default news teaser image

Vo firme SKV agency s.r.o. Liptovský Mikuláš bola uskutočnená dodávka Chastie FM 5 a zároveň bol spustený pilotný projekt pre Alcatel Liptovský Hrádok do užívania.

15.3.2006

Default news teaser image

Medzi spoločnosťou Chastia s.r.o. a firmou SKV agency s.r.o. Liptovský Mikuláš bola podpísaná zmluva na dodávku Informačného systému Chastia FM 5 a spracovanie pilotného projektu pre areál Alcatel Liptovský Hrádok.

 

16.1.2006

Default news teaser image

Od 1. januára 2006 oficiálne uvádzame na trh novú verziu grafického informačného systému Chastia FM 5. Táto verzia bola počas celého roka 2005 testovaná v reálnej prevádzke u našich existujúcich zákazníkov. Zároveň sa systém dopĺňal o nové moduly, tak aby spĺňal požiadavky čo najširšieho okruhu správcovských spoločností.

1.1.2006

Default news teaser image

Od januára 2006 bola spustená inovovaná internetová stránka firmy Chastia spol. s r.o. Poprad. Okrem vizuálnej zmeny stránky došlo aj k výraznej obsahovej zmene. Tieto zmeny úzko súvisia s oficiálnym uvedením novej verzie grafického informačného systému Chastia FM v.5.

1.1.2006

Default news teaser image

V decembri 2005 bola ukončená prvá etapa implementácie Chastie FM 5 v spotrebnom družstve COOP Jednota Čadca, ktorá zahrňala inštaláciu, úvodné školenie, analýzu problematiky správy majetku a nájomných vzťahov v podniku a založenie projektu. Súčasťou tejto etapy bola úprava tlačových výstupov na podmienky spotrebného družstva.

 

15.12.2005

Default news teaser image

V októbri 2005 bola ukončená skúšobná prevádzka a projekt Chastie FM bol odovzdaný do rutinnej prevádzky v spoločnosti firmy Emkobel, a.s. v Spišskej Novej Vsi. Implementovaný bol modul pre Energetický management. Predmetom riešenia bol denný zber všetkých spotrieb energií z centrálnych kotolní v meste Spišská Nová Ves za účelom denného vyhodnocovania všetkých prevádzkových veličín, najmä hospodárnosti výroby tepla. Cieľom tohto sledovania je optimalizovať proces výroby tepla v každej kotolni.

31.10.2005

Default news teaser image

Pre spoločnosť Emkobel, a.s. Spišská Nová Ves bola zahájená skúšobná prevádzka projektu Chastie FM 5 pre denné vyhodnocovanie spotrieb všetkých druhov energií v centrálnych kotolniach mesta.

15.7.2005

Default news teaser image

V priebehu mesiaca jún bol urobený upgrade software na Chastiu FM 5 vo firme Ayin s.r.o. Nejdek. Firma spravuje v meste kanalizáciu, rozvody vody a tepla.

30.6.2005

Default news teaser image

Pre Ružomberskú energetickú spoločnosť, a.s. bola spracovaná záverečná časť dát teplárne pre Chastiu FM - tzv. "Flowsheets", v ktorých sú definované hlavné bilančné toky všetkých médií v Teplárni RES, a.s..

15.4.2005

Default news teaser image

Pre Ružomberskú energetickú spoločnosť, a.s. bolo do Chastie FM zapracované porealizačné zameranie III.etapy výstavby horúcovodných sietí a horúcovodných odovzdávacích staníc v meste Ružomberok.

28.2.2005

Default news teaser image

V januári 2005 bola ukončená implementácia systému Chastia FM vo firme Atlas Real, s.r.o. v Bratislave. Predmetom riešenia bolo rozúčtovanie spotrieb energií a služieb, automatické generovanie zmlúv, predpisov nájomného, koncoročných vyúčtovaní a pod..

 
15.1.2005

 
 
 
Máte záujem o naše služby? Vyplňte formulár a objednajte si od nás prezentáciu našich služieb, naši obchodníci Vám ju urobia
priamo vo Vašej spoločnosti.
 Chastia partners


Copyright © 1997 - 2015 CHASTIA s.r.o., Facility Management Software
Slovenská republika